Skip to content

Generelle vilkår

KJØPS- OG SALGSVILKÅR FOR Rennaren Hundepark.

1. GENERELT

Disse kjøps- og salgsvilkår utgjør sammen med din betaling, avtalegrunnlaget for ditt kjøp av medlemsskap hos Rennaren Hundepark. Avtalen utfylles for øvrig av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder blant annet forbrukerkjøpslovenangrerettlovene-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven. Ved eventuell motstrid går disse kjøps- og salgsvilkår foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgiving.

2. BETALING

Medlemsskapet betales via Vipps. Alle priser inkl mva.

3. LEVERING

Så snart betalingen er gjennomført hentes medlemsbrikke i Hundeparken.

4. ANGRERETT

Du kan angre kjøpet av medlemsskapet i henhold til angrerettloven. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen dersom du melder fra om dette senest 14 dager etter at du mottok varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

5. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Back To Top